PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet. Ansvarig utgivare: Gunnar Jansson.

Siglögs Samfällighetsförening

Vintern 2010

Styrelsen informerar

Höststädningen är planerad till

Söndagen den 11 november kl 10 - 13.

Containrar är beställda till gästparkeringar
på lokalgatorna 1,3 och 5 varför vi ber alla 
att se till så att transporten inte hindras av
parkerade bilar. 

Styrelsen

 

Angående avfallspåsarna m.m.

Styrelsen kommer att beställa avfallspåsar till höststädningen 11/11 så att alla kan förse sig med påsar. Saknar ni påsar redan nu ska det finnas att hämta på Stockholm Vattens återvinningscentraler, t.ex. Bromma ÅVC och Lövsta ÅVC.

Då vi saknar en gemensamhetslokal kan vi dessvärre inte förvara avfallspåsar någonstans där alla kan hämta vid behov. Vi kommer därför försöka beställa ett större antal kartonger med bruna avfallspåsar till vår- och höststädningar där alla hushåll kan ta en eller två buntar med påsar. Sen får vi utvärdera om detta är tillräckligt.

Jimmy Dubén
Styrelsen

Turlista 2018 för den mobila miljöstationen. Enkelt att lämna farligt avfall och småelektronik på ett miljöriktigt sätt.

webbmaster

Det aktuella läget för fiberdragningen i vårt område.ip only

 

På IP-Onlys hemsida kan man studera tjänsteutbudet.

webbmaster

Förbifart Stockholm
Hur långt har man hunnit med tunnelsprängningarna?


Intresserad av solenergi?

Här är länken till Stockholms Stads "solkarta". Skriv in
din gatuadress och klicka på ditt hus så får du veta
hur många kWh/år du kan få ut genom att installera
solpaneler på taket.

webbmaster

Hastigheten på våra lokalgator har sänkts från 20 km/tim
till 10 km/tim. En anpassning till vad som gäller på andra
lokalgator i vårt närområde.

På Älvkvarnsvägen är det fortfarande 30 km/tim.

Styrelsens förhoppning är att alla respekterar de nya skyltarna. 

 

 Länk till Solhems Villaägareförening (där Siglögs Samfällighets-

förening ingår)


 

Tips från Grannsamverkan!

Stöldskyddsmärkning med DNA!

Här kan du läsa om medlet som kan bidra till att du får tillbaka dina ägodelar och dessutom binder en gärningsman till inbrottet.


 

 

 TH Bil och Schakt
För vinterunderhållet i
vårt område svarar
TH Bil & Schakt 
Länk till avtalet