PixelImage
På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Villaägarna på Gotland

 

Villaägarna på Gotland är en ideell lokal förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Föreningen organiserar i första hand medlemmar på Gotland.Vi arbetar med medlemmarnas intressen i lokala frågor, samt medverkar till Villaägarnas Riksförbunds opinionsbildning av övergripande intressefrågor.