Villaägarna i Åtvidaberg | Villaägarna
PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Villaägarna i Åtvidaberg

Fyra byggnader 

OBS! Med anledning av nya bestämmelser angående publicering av bl.a. bilder på nätet är alla bilder från föreningens sammankomster borttagna! 


 Styrelsemöte fredag 3 augusti 2018.

  Kontakta oss gärna om Du har frågor om verksamheten
eller har önskemål om teman som kan passa vid
vår- eller höstmötet!


 Medlemsresa på Väg, Vatten och Järnväg!

Lördag den 9:e juni 2018.
Artikel från resan. 
Se under "Hänt i föreningen"!


Vårmöte med Årsmötesförhandlingar 28 mars i Hembygdsgården, Åtvidaberg. 

Artikel från medlemskvällen.

Se under "Hänt i föreningen"!


 Vill du få snabb information från föreningen? 

Se till att din e-post adress är registrerad!


OBS! Om du ändrat till fiber och ny operatör?

Glöm inte att ändra din e-post!

Behöver du hjälp? Kontakta styrelsen!


 Kan du tänka dig att hjälpa till i föreningens styrelsearbete?

Det är vakanta platser som vi gärna vill fylla.

Har du några timmar över varje månad för att arbeta i föreningen?

Vill du se vilka som är med i nuvarande styrelse så klicka i vänstra rubrikraden på "Styrelsen".


Föreningens släpkärra är ofta utlånad!

Kanske du också behöver låna den?

Du hittar information under rubriken Förmåner "Släpkärra".