Villaägarna Västra Sörmland | Villaägarna
PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Villaägarna Västra Sörmland

Årsmötesprotokoll 2018

 

 

                         

Hyr någon av våra två kärror till det du behöver!

se mer under rubriken "släpkärra" på denna sida under Medlemsrabatter.

 

 

Välkommen till Villaägarna Västra Sörmlands Hemsida! 

 

För att snabbt kunna få ut information till Dig  om vad som händer i Föreningen, vill vi gärna ha din mailadress  samt gärna ditt mobilnummer. Detsamma gäller förändringar i ovanstående mottagare.Sänd in ditt meddelande till: nils.tommy.olofsson@bredband.net

  • Årsmöte 2018 2018-02-21
    Välkommen på Årsmöte tisdag  20 mars 2018 kl.18.30  Nyhemsskolan, matsalen, Katrineholm
  • Samråd 2017-08-12
      Ny samrådshandling från Katrineholms kommun: Inkom 11/8 -17. Detaljplan för Tröskmaskinen 10 m.fl. Valla, Katrineholms kommun   Vad innebär förslaget? Planen innebär expansion av befintlig markanvändning och skapar förutsättning för lokalt...
  • Granskning 2017-06-21
    Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm har berett oss tillfälle att yttra oss om 3 st granskningärenden under tiden  22/6-6/8-17, nämligen:    Detaljplan för kvarteret Pantern fastigheterna Pantern 1och 2,samt del av Sandbäcken 3:1....