PixelImage
På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Odlarens Egnahemsförening

Kallelse till årsmöte för Odlarens Egnahemsförening 2017

måndag den 24 april kl. 18.30

Plats:Eskilstuna Golfklubb vid Strängnäsvägen 

Dagordning för årsmötet:

 • 1. Öppnande av årsmötet genom styrelsens ordförande.
 • 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.
 • 3. Val av ordförande, sekreterare och justerare, 
      tillika rösträknare, för mötet.
 • 4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat.
 • 5. Fastställande av dagordning.
 • 6. Behandling av verksamhetsberättelse.
 • 7. Behandling av revisionsberättelse.
 • 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 • 9. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning.
 • 10. Fråga om ansvarsfrihet.
 • 11. Behandling av förslag från styrelsen.
 • 12. Behandling av inkomna motioner.
 • 13. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande 
       verksamhetsår (2018).
 • 14. Beslut om styrelsearvoden för 2017.
 • 15. Behandling av verksamhetsplan och budget.
 • 16. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
 • 17. Val av ordförande i styrelsen.
 • 18. Val av övriga ledamöter i styrelsen 
       (tre ledamöter för 2 år).
 • 19. Val av revisor och ersättare (1 år).
 • 20. Val av valberedning (1 år).
 • 21. Information och diskussion i aktuella frågor
 • 22. Övriga frågor
 • 23. Årsmötets avslutande. 

Välkomna!

Styrelsen

Odlarens Egnahemsförening

                                       En uppmaning
                    -vänligen registrera er e-postadress på Villaägarna(http://www.villaagarna.se), ”Min sida”, så att föreningen kan övergå till att kommunicera med medlemmarna via e-post. 

                                             Tack!             

TYCK TILL OM ODLAREN!

Har du en fråga eller synpunkt? Skicka ett mail till      villaagarna.odlaren@gmail.com

Kallelsen för nedladdning

 • Vinnare vid barntävlingen vid Villaägarnas dag 2016 2016-09-21
  Grattis Vinnare av barntävlingen vid Villaägarnas dag 2016 1.a pris: Malak Chalabi 2.a pris: Milan Madhad 3.e pris: Stella Sjöberg 4-5.e pris: Randi Saadi och Lina Sampokoski Stort grattis från oss på Villaägarna i Eskilstuna Stig Landstorp
 • Villaägare tvingas bekosta byte av konsol när EEM byter vattenmätare 2016-07-04
  I Eskilstuna har villaägarna drabbats av ett problem då Eskilstuna Energi & Miljö skall byta till nya vattenmätare. Problemet är att den befintliga fastsättningen som vattenmätaren sitter i inte duger. Fastighetsägaren uppmanas nu att byta till en...