Odlarens Egnahemsförening | Villaägarna
PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Odlarens Egnahemsförening

Kallelse till årsmöte för Odlarens Egnahemsförening 2017

måndag den 24 april kl. 18.30

Plats:Eskilstuna Golfklubb vid Strängnäsvägen 

Dagordning för årsmötet:

 • 1. Öppnande av årsmötet genom styrelsens ordförande.
 • 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.
 • 3. Val av ordförande, sekreterare och justerare, 
      tillika rösträknare, för mötet.
 • 4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat.
 • 5. Fastställande av dagordning.
 • 6. Behandling av verksamhetsberättelse.
 • 7. Behandling av revisionsberättelse.
 • 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 • 9. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning.
 • 10. Fråga om ansvarsfrihet.
 • 11. Behandling av förslag från styrelsen.
 • 12. Behandling av inkomna motioner.
 • 13. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande 
       verksamhetsår (2018).
 • 14. Beslut om styrelsearvoden för 2017.
 • 15. Behandling av verksamhetsplan och budget.
 • 16. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
 • 17. Val av ordförande i styrelsen.
 • 18. Val av övriga ledamöter i styrelsen 
       (tre ledamöter för 2 år).
 • 19. Val av revisor och ersättare (1 år).
 • 20. Val av valberedning (1 år).
 • 21. Information och diskussion i aktuella frågor
 • 22. Övriga frågor
 • 23. Årsmötets avslutande. 

Välkomna!

Styrelsen

Odlarens Egnahemsförening

                                       En uppmaning
                    -vänligen registrera er e-postadress på Villaägarna(http://www.villaagarna.se), ”Min sida”, så att föreningen kan övergå till att kommunicera med medlemmarna via e-post. 

                                             Tack!             

TYCK TILL OM ODLAREN!

Har du en fråga eller synpunkt? Skicka ett mail till      villaagarna.odlaren@gmail.com

Kallelsen för nedladdning

 • Vinnare vid barntävlingen vid Villaägarnas dag 2016 2016-09-21
  Grattis Vinnare av barntävlingen vid Villaägarnas dag 2016 1.a pris: Malak Chalabi 2.a pris: Milan Madhad 3.e pris: Stella Sjöberg 4-5.e pris: Randi Saadi och Lina Sampokoski Stort grattis från oss på Villaägarna i Eskilstuna Stig Landstorp
 • Villaägare tvingas bekosta byte av konsol när EEM byter vattenmätare 2016-07-04
  I Eskilstuna har villaägarna drabbats av ett problem då Eskilstuna Energi & Miljö skall byta till nya vattenmätare. Problemet är att den befintliga fastsättningen som vattenmätaren sitter i inte duger. Fastighetsägaren uppmanas nu att byta till en...