Villaägarna runt Möckeln - Villaägarna i Karlskoga | Villaägarna
PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Villaägarna runt Möckeln

 

Villaägarnas dag!
Vi träffas vid Bofors gamla station

Lördagen 26/5 kl. 13.00 - 16.00

Välkomna!

 

Inte medlem? Passa på nu och bli medlem året ut samt nästa år!!

 ___________________________________________________________

  

 

Fastighetstaxering

Karlskoga kommun tillhör de fem kommuner med högst enskild höjning av fastighetsskatten i Örebro län.

Läs mer

Föreningens styrelse

är alltid tillgänglig för att bistå med råd och tips. Vi har god kännedom om Karlskoga och vad som gäller inom kommunen. Ta kontakt med oss om Du behöver svar på någon fråga som rör Ditt boende.


Släpkärror att låna

Föreningens medlemmar har tillgång till 6 obromsade gallerkärror samt en bromsad med kåpa.
Läs mer om dessa under Maskinpoolen