PixelImage
På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Filipstad & Hällefors Villaägarförening

 

 

 

 

 

 

  Är du inte medlem,så bli det!

Som medlem lånar du våra släpkärror för 50:-för 5 timmar, 100:-/dygn.

           OBS alla våra kärror får lastas max 520 kg

Telefonnummer till ulåningsverksamheten av verktyg

 

070 339 71 99

 

Hjälp oss få ut information snabbare!

Vi vill att ni som har E-postadress skickar in den till adressen leif.werme@telia.com
Detta för att få ut information till er medlemmar snabbare.

 

    Kontakta

Filipstad & Hällefors Villaägarförening

  Leif Werme 

Nedre Stensta 4

68292 Filipstad

Tel:     0590-60 71 35

 Mobil: 070-621 71 35

Hyrtelefon 070 339 71 99