Villaägarna i Klarälvdalen | Villaägarna
PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Villaägarna i Klarälvdalen

Senaste årsmötet var ganska glest besökt, en liten tapper skara fick representera ca 600 medlemmar som vi ju dock är. Det blev trots detta ett mycket konstruktivt samtal om föreningens vara eller ickevara i en framtid. Ni som ev läser dessa rader  kan väl komma med synpunkter på hur vi skall verka för er. 

 

 

Nu finns det åter en släpkärra att låna/hyra i Munkfors, denna står hos Uno Ahlström, Valsarevägen 32, tel: 0563-50150 eller 070-7230306, kärran är försedd med gallergrindar.

 

 

 

Det kommer att hållas ett årsmöte även detta år, och detta kommer att utspela sig på Hagfors Hembygdsgård den 22 April,  klockan 17.00. Det kommer att bjudas på kaffe och smörgås, varmt välkomna önskar styrelsen.

 

Vår ordförande har ny Epostadress, som lyder som följer: gumma18@outlook.com