Skultuna Villaägareförening | Villaägarna
PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Skultuna Villaägareförening

Har problem med att lägga in årsmötesprotokollet i läsbar form under rubriken Mötesprotokoll.

Du som vill läsa protokollet maila till sekreteraren så får du det på mail.

 

Trevligt att du som medlem i Skultuna Villaägareförening, eller ev kommande medlem, har hittat till vår hemsida. Här kan du kontakta Villaägarna för att få hjälp och svar på frågor som rör vårt verksamhetsområde.                                                        

Skultuna Villaägareförening är en lokalförening i Villaägarnas Riksförbund. Vi är fn ca 246 medlemmar och ska försöka verka för att öka antalet. Vi arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen på en lokal nivå.                         

Medlemsförmåner På Villaägarnas centrala hemsida finner du bland annat förmånliga medlemsrabatter.  Vi har våra egna lokala medlemsrabatter. Du finner dessa under "Rabatter".                                                                              

Vi vill ha Din idé eller önskemål på aktiviteter i föreningen Har du några ideér eller önskemål angående TEMA-kvällar eller har Du kanske någon fråga som Du tycker vi ska ta upp eller som Du vill arbeta med är du alltid välkommen att ta kontakt med någon av oss i styrelsen.