Kristinehamns Villaägareförening | Villaägarna
PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Kristinehamns Villaägareförening

 kristinehamn

Välkomna till vår hemsida!

Kristinehamns Villaägareförening är en lokal förening i Villaägarnas Riksförbund.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

mckortege

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

BRANDVARNAREN VAKAR OCH VAKNAR NÄR DU SOVER!

----------------------------------------------------------------------------

En brandvarnare borde vara en självklarhet i varje bostad. Brandvarnaren räddar årligen många liv och är en av
de billigaste livförsäkringar som du kan ha.
De flesta dödsbränder inträffar under nattetid.
Orsak är ofta sängrökning, kvarglömt ljus eller elfel.
Lite mer info under Information.

----------------------------------------------------------------------------

På följande platser har kommunen lagt upp sandhögar
där du som privatperson kan hämta sand gratis.

Centrala Kristinehamn Öster om Brandkårsvägen,
mitt emot Granngården.
Björneborg Norr om korsningen Stationsvägen
och Vassgårdsvägen.
Bäckhammar Korsningen mellan Tallbacksgatan
och Älgmyrevägen.
Nybble Obebyggd tomt på Roverudsvägen 8.
Ölme Gamla stationsplan.
Skottlanda Vid miljöstationen.

-----------------------------------------------------------------------------

Städa och köra skräp till tippen ........... enkelt,
som medlem lånar Du föreningens släpkärra kostnadsfritt!

Läs mer under Maskinpool/Kärran.

-----------------------------------------------------------------------------

Läs det senaste som händer ute i världen på www.krisinformation.se

-----------------------------------------------------------------------------

  Torsdagen den 8 juni 11.00 - 17.00.
Trädgårdens Dag.
Vi träffas och trivs hos Jonas Grund, Stolpens Trädgård i Ölme.
Vi bjuder besökare och medlemmar på fika samt har utlottning av diverse växter. Du kan köpa/titta på en massa spännande växter och kanske får du idéer och inspiration till att våga göra något nytt och annorlunda i trädgården i sommar.
Jonas och Lucja svarar på frågor samt ger råd & tips för både balkong, växthus och trädgård.
Kom ihåg, det är bara fantasin som sätter gränser!
ALLA hälsas välkomna!

----------------------------------------------------------------------------

Påskkärring, är en gammal svensk folktro en häxa som enligt tradition flyger på kvast till Blåkulla på skärtorsdagen för att sedan återvända på påskdagen.
Idén med påskkärringar anses komma från 1600-talets häxor.
På 1600- och 1670-talen var häxprocessen som värst i Sverige
och hundratals avrättades efter att de antagits ha åkt till djävulens gästabud. Gästabudet hölls i en praktfull gård på en plats som ofta men långt ifrån alltid, kallades för Blåkulla.
Häxprocessen pågick fram till början av 1700-talet och 1704 avkunnades den sista domen för häxeri i Sverige.

-----------------------------------------------------------------------------

Dags att börja planera sommarens bygge,
friggebod, växthus, skärmtak, staket, plank kanske en pool
eller något annat, vad gäller bygglov eller inte.
Gå in på www.villaagarna.se tips & artiklar
och sedan "Renovera" i vänsterspalten så kommer det
i bokstavsordning. 

-----------------------------------------------------------------------------

GLÖM INTE IGELKOTTARNA!!!
Har ni en gammal löv/skräphög som ska eldas nu i vår?
Tänk på att det kan finnas igelkottar som sover där just nu.
Det bästa är om man har möjlighet att flytta högen en liten bit när man ska elda den för att minimera risken med brända igelkottar. Om det inte är möjligt att flytta högen så kan man använda ett långt sopkvast-skaft och lyfta försiktigt från botten av högen och sen lysa in med ficklampor samt titta och lyssna efter eventuella tecken på liv.

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Vi har ett samarbete med Kristinehamns Trädgårdsförening
så gå gärna in på "Aktiviteter"
och se vad som erbjuds.

-----------------------------------------------------------------------------

Under www.kristinehamn.se hittar du det mesta som rör Kommun & politik, skola & barnomsorg, stöd & omsorg, turism, kultur & fritid, boende & miljö, näringsliv & arbete.
Vill du läsa de Lokala ordningsföreskrifterna för
Kristinehamns Kommun så gå in på Kommun & politik sedan
Lokala bestämmelser i vänsterhörnet.

-----------------------------------------------------------------------------

Märk dina ägodelar med mikropunkter så kan de spåras
tillbaka till dig som ägare vid en eventuell förlust!

Mikropunktsmärkning är en stöldskyddsmärkning som både
verkar stöldförebyggande och ökar dina chanser att få
tillbaka dina ägodelar. 
Mikropunkterna appliceras på dina ägodelar med hjälp av ett speciallim. I varje mikropunkt finns ett PIN-nummer som
kopplas till dig i en databas.
Märkningen reagerar på UV-ljus, vilket gör det enkelt för polisen att se märkningen och identifiera ägaren till PIN-numret.

Läs mer på www.ssf.nu  
övre raden, SSF:s produkter & tjänster,
sedan vänstersidan, Säkerhet i hemmet.

-----------------------------------------------------------------------------

ICE = In Case of Emergency
"Vi ringer när du inte kan".
Om du hittas akut sjuk eller skadad kan ett telefonnummer
med bokstavskombination ICE i din mobils telefonbok
få avgörande betydelse.
Hur du gör?
Gå in under Informationsmaterial.

  -----------------------------------------------------------------------------

När ni vill låna släpkärran får ni kontakta 
Sven eller Per-Olof på deras privata telefoner. 
Deras telefonnummer och adress hittar du under Maskinpool/Kärran.

-----------------------------------------------------------------------------

www.krisinformation.se
SAMHÄLLETS INFORMATION OM RISKER OCH KRISER.
Där samlas senaste informationen från myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga.

Du får information om extremt höga flöden, terrorhotnivå, störningar under storm, flyktingsituationen, bombdåd, ebola, gräsbrandrisk, orkaner, jordbävningar, fågelinfluensa m.m.

Du kan även läsa hur sjukdomar sprids och hur du kan
skydda dig.

-----------------------------------------------------------------------------

SAMHÄLLETS VIKTIGASTE TELEFONNUMMER!!

Ring alltid 112 vid fara för liv, egendom eller miljö.

Polisen i icke akuta fall: 114 14.

113 13 Sveriges nationella nummer för information vid
allvarliga olyckor och kriser.
Till 113 13 kan allmänheten ringa och få eller lämna information vid allvarliga olyckor och kriser.
Numret stödjer även ansvariga aktörer som kommun,
landsting och andra myndigheter.

Sjukvårdsupplysningen: 1177.
Information om sjukvård, sjukdomar, vårdcentraler, hälsa
m.m. kan du gå in på www.vardguiden.se

----------------------------------------------------------------------------- 

HAR DU SETT NÅGOT SOM KAN INNEBÄRA EN RISK, 
RING RISKLINJEN. 020 - 636 636

kan t.ex. vara: Brunnar utan lock, hål i gatan, skrot,
farliga trafikplatser,  trasiga redskap på lekplatser,
kvarglömda gifter m.m.
Tänk på, att en risk kan drabba just dig.
Ju fler tips som kommer in, desto fler olyckor kan förhindras.
Risklinjen är ett samarbete mellan Bergslagens Räddningstjänst, Kristinehamns Kommun, Degerfors Kommun och
Karlskoga Kommun.
Läs mer om Risklinjen på Bergslagens Räddningstjänsts hemsida www.brt.se

-----------------------------------------------------------------------------

Vad är en Solstorm?

Enkelt uttryck så kan solen ibland få kraftiga energiutbrott
vilka kallas solstormar.
De kan orsaka problem för elkraftsystem, GPS-system, radiokommunikation och signalsystem för flyg och tågtrafik
och förstöra satelliter.

MSB, den statliga Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har till uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.
De följer bland annat förekomsten av solstormar över Sverige.

Så här redogör MSB för vad solstormar är och dess konsekvenser på sin hemsida. www.msb.se

Solen gör konstant av med den energi som uppkommer i solens kärna när väte omvandlas till helium.
Tidvis får solen mycket kraftiga energiutbrott som består av strålning eller laddade partiklar och dessa utbrott brukar benämnas solstormar.
Utbrotten av laddade partiklar kallas för koronamassutkastningar och de kan orsaka geomagnetiska stormar på jorden.

Hur påverkar det oss?

När solstormarna riktas mot jorden kan de påverka jonosfären och störa ut de radiovågor och satellitsignaler som antingen
ska studsa mot jonosfären eller passera igenom.
Solstormar kan även framkalla elektriska fält i jordytan. Strömmarna kan orsaka störningar bland annat i elnätet och telenätet, i signalsystemen för tågtrafik samt orsaka korrosion
i rörledningar.

Majoriteten av de solstormar som drabbar jorden är hanterbara
i avseende på styrka och de konsekvenser som följer.
Emellertid ökar samhällets sårbarhet för solstormar i och med den tekniska utvecklingen och det växande beroendet av el
och elektronik som kan ge omfattande konsekvenser om störningar eller avbrott skulle uppstå.

Är Sverige speciellt utsatt?

De länder som ligger närmare polerna är generellt sett mer utsatta för effekterna av geomagnetiska stormar.
Detta beror på jordens magnetfält som för de laddade partiklarna i solstormen mot jordens poler.
Det är också därför som polarsken uppkommer kring polerna. Vad gäller strålningsutbrotten så påverkar de hela jorden då
det laddar upp jonosfären.

----------------------------------------------------------------------------- 

 Den spanska skogssnigeln, hos oss kallad mördarsnigeln,
hör hemma i Spanien och Portugal. 1970 inledde den sin
karriär i Väst och Mellaneuropa.
Det är via handel och byte med växter, där ägg och snigelbebisar följer med i jord och rotsystem, som den huvudsakliga spridningen har skett, både mellan och inom länder.
Den första snigeln uppmärksammades i Sverige 1975 och har sedan dess skaffat sig en gigantisk släkt runtom i landet.

En fullvuxen spansk skogssnigel är mellan 8 och 13 cm lång.
Den typiska färgen är rödbrun men kan variera från brun till orange, röd och ibland nästan svart.
Detta gör att mördarsnigeln lätt förväxlas med den svarta skogssnigeln, trädgårdssnigeln och även andra sniglar som
gör nytta i vår natur.
Trots detta bör mördarsnigeln bekämpas.

Den spanska skogssnigelns fortplantning är ämne för vilken skräckfilm som helst. Sniglarna är hermafroditer, det vill säga både hanar och honor. De kan även föröka sig själva. Dock sker det mesta av fortplantningen genom parning mellan två sniglar.

En snigel kan lägga upp till fyrahundra ägg. Från äggläggning
till en könsmogen snigel är det bara åtta veckor.
En liten tröst är att många sniglar dör redan i äggstadiet,
andra som ungar. Under riktigt torra perioder är det just
ägg och ungar som stryker med.

De vuxna sniglarna kryper ner i marken och söker skydd och
gör därmed inte så mycket skada under torkperioden, men
de dör sällan. De går ner i aktivitet för att spara energi och
klara sig på så lite föda som möjligt. Så snart det regnar eller trädgården vattnas blir de dock pigga, hungriga och fortplantningsdugliga igen.

Den spanska skogsnigeln lever i ett år. De som är vuxna i slutet av sommaren dör under hösten. De unga sniglarna övervintrar nere i jorden, på ca 1–2 dm djup. Riktigt kalla vintrar med ordentlig tjäle i jorden tar död på en del sniglar.
Ägg övervintrar tack och lov inte.

 -----------------------------------------------------------------------------

Det är stor brist på bostäder i fågelvärlden.

Gamla, ihåliga träd sågas ned och ladugårdar rivs eller spikas igen. Det är därför inte så konstigt att man ibland hittar fåglar som häckar i gamla elskåp och trasiga bilar.

Att bygga en fågelholk och sedan sätta upp den är ett spännande sätt att följa vad som händer i naturen, och ett klassiskt knep för att underlätta för fåglarna att häcka.

När vi sätter upp fågelholkar skapar vi liv omkring oss och vi får följa föräldrarnas ihärdiga matande från morgon till kväll.

Vad du bör tänka på är att det sommartid kan bli mycket varmt i solen. Därför måste man se till att holken inte hamnar i direkt solsken. Sätt den inte mot söder, utan skyddad, gärna i trädets bladverk.

Fågelholkarna tjänar inte bara som häckningsplatser för fåglarna. De utnyttjas också av övernattande fåglar som särskilt på vintern är väldigt beroende av dem.

-----------------------------------------------------------------------------

BRANDVARNAREN VAKAR
OCH VAKNAR NÄR DU SOVER!

Var rädda om er och glöm inte
reflexerna i vintermörkret!
Syns man inte, finns man inte!
VÅGA SYNAS!

Två stycken mycket,
mycket BILLIGA LIVFÖRSÄKRINGAR.

-----------------------------------------------------------------------------

En brandvarnare borde vara en självklarhet i varje bostad.
Brandvarnaren räddar årligen många liv och är en av de billigaste livförsäkringar som du kan ha.
De flesta dödsbränder inträffar under nattetid.
Orsak är ofta sängrökning, kvarglömt ljus eller elfel.
Lite mer info under Information.

-----------------------------------------------------------------------------

www.krisinformation.se
SAMHÄLLETS INFORMATION OM RISKER OCH KRISER.
Där samlas senaste informationen från myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga.
Här kan du läsa det senaste om vädret, elavbrott,
jordbävningar och mycket mer.

-----------------------------------------------------------------------------

HÄR KAN DU LÄSA DET ABSOLUT SENASTE
ang. översvämningshot, bombdåd, jordskalv, gräsbrandrisk, fågelinfluensan, hepatit A, salmonellasmittat foder
och mycket mer www.krisinformation.se
Du kan också läsa om hur sjukdomar sprids
och hur du kan skydda dig.

-----------------------------------------------------------------------------

Ingen aning om vad Du ska köpa som present
då ska Du få ett hett tips:
Brandsläckare, brandvarnare eller brandfilt,
ja varför inte alla tre!

Det kanske inte låter så spännande att få som present
eller att ge bort
MEN är bland det viktigaste att ha i hemmet!!

-----------------------------------------------------------------------------

 HUNDAR MÅSTE VARA ID MÄRKTA OCH HA EGET PASS
INFÖR NORGERESAN.

Gäller även för katt och iller.
Från och med 1:a maj 2013 krävs det ett speciellt intyg,
ett så kallat hundpass, för att få föra med sig sin hund in i landet och det får du av din veterinär där det är inskrivet att din hund blivit behandlad mot rävens dvärgbandmask.
Enligt Mattilsynet, den norska motsvarigheten av Jordbruksverket, har förändringen väckt reaktioner, för många känns det bökigt och otillgängligt.
Sjukdomarna det handlar om är framförallt dvärgbandmask. Sverige har haft flera fall av dvärgbandmask hos rävar, det första dök upp för två år sedan utanför Uddevalla. Det är också därför som EU har ställt krav.
Även människor kan smittas av dvärgbandmask men det är ovanligt. Blir man smittad dröjer det 10 till 15 år innan något symtom visar sig. Masken bosätter sig i levern eller andra organ och om ingen behandling ges är smittan dödlig. Dvärgbandmasken finns i nuläget inte i Norge och de nya reglerna som gäller hund, katt och iller, ska sätta stopp för att den sprids dit. Läs mer www.mattilsynet.no

-----------------------------------------------------------------------------

 LITE FAKTA OM VALBORG.
Traditionen grundar sig på en historia om en kvinna som hette Valborg, hon var nunna och verkade i Tyskland på 700-talet och till hennes minne utvecklades en särskild kult under medeltiden mot häxtro och motverkandet av onda krafter.
Vill du läsa mer gå in under Information.

-----------------------------------------------------------------------------

LITE INFORMATION OM BILTVÄTT!
Om du tvättar bilen på garageuppfarten eller på gatan rinner vattnet med miljöfarliga ämnen såsom olja, tungmetaller m.m. via dagvattenledningar ut i närmaste sjö eller vattendrag där djur och växter skadas. Tänk även på att det kanske är där som ni fiskar eller badar på somrarna.

Tvättar du bilen i garaget leds vattnet orenat till kommunens reningsverk. Den stora mängden miljöfarliga ämnen stör reningsprocesserna i reningsverket och försämrar slammets kvalitet. Läs mer under Information.

-----------------------------------------------------------------------------

VAD ÄR PÅ GÅNG?
Gå in under "Aktiviteter" och titta.

-----------------------------------------------------------------------------

SÅ UNDVIKER DU BLIXTNEDSLAG.
Om du är utomhus och åskan hörs mindre än tio sekunder
efter blixtexplosionen då är platsen för blixtens nedslag
bara tre kilometer från där du befinner dig.
Det är hög tid att undvika utsatta platser.

Du kan själv räkna ut hur långt du är från ett blixtnedslag.

Ljuset från blixten rör sig med ljusets hastighet,
300 000 kilometer i sekunden, medan ljudet endast rör sig
med 0,3 kilometer i sekunden.
Det är därför vi ser blixten innan vi hör ljudet.

Om du räknar antalet sekunder från det att du ser blixten
till du hör dundret och delar med tre så får du avståndet
från blixten i kilometer.
Dröjer det tre sekunder tills ljudet hörs skedde blixtnedslaget alltså cirka en kilometer från där du befinner dig.
Mer finns att läsa under Information.

-----------------------------------------------------------------------------

www.krisinformation.se
SAMHÄLLETS INFORMATION OM RISKER OCH KRISER.
Där samlas senaste informationen från myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga.
Här kan du läsa det senaste om vädret, elavbrott,
jordbävningar och mycket mer.

-----------------------------------------------------------------------------

RÄDDA VÅRA LIV OCH ÄGODELAR 
bryr vi oss inte så mycket om, eller tänker på.
"DET HÄNDER ALLA ANDRA MEN INTE OSS".
Kanske en liten tankeställare särskilt nu i vintertid
med brasor och många levande ljus tända.
En liten men BRA REGEL:
DEN SOM TÄNDE LJUSET SLÄCKER DET OCKSÅ!

-----------------------------------------------------------------------------

BRANDVARNAREN VAKAR
OCH VAKNAR NÄR DU SOVER!

Var rädda om er och glöm inte
reflexerna i vintermörkret!
Syns man inte, finns man inte!
VÅGA SYNAS!

Två stycken mycket,
mycket BILLIGA LIVFÖRSÄKRINGAR.

-----------------------------------------------------------------------------

VÅGA SYNAS BÄR REFLEX! SYNS DU INTE FINNS DU INTE!

-----------------------------------------------------------------------------

Ingen aning om vad Du ska köpa som present
då ska Du få ett riktigt hett tips:
Brandsläckare, Brandvarnare eller Brandfilt,
ja, varför inte alla tre!

Det kanske inte låter så spännande att få som present
eller att ge bort
MEN är bland det viktigaste du kan ha i ett hem!!

-----------------------------------------------------------------------------

RÄDDA VÅRA LIV OCH ÄGODELAR 
bryr vi oss inte så mycket om, eller tänker på.
"DET HÄNDER ALLA ANDRA MEN INTE OSS".
Kanske en liten tankeställare särskilt nu i vintertid med brasor och många levande ljus tända.
En liten men BRA REGEL:
DEN SOM TÄNDE LJUSET SLÄCKER DET OCKSÅ!

-----------------------------------------------------------------------------

Tänk på att du som fastighetsägare har ett visst ansvar i arbetet kring snö och halka.

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att skotta och sanda trottoarer och gångbanor (ca 1 meter) utanför fastigheten. Om snömängden blir riklig kommer motsvarande utrymme att användas för snöupplag (plogvallar) och då upphör fastighetsägarens ansvar för trottoaren. Fastighetsägaren ska dock vidta åtgärder till motverkande av halka på ett gångbaneutrymme motsvarande en bredd av en meter, utanför upplagd snösträng.

Du får inte lägga ut snö på gatan från din egen garageinfart eller liknande utan du måste placera snön på din egen tomt.

Växer dina träd, buskar eller häckar ut över gångbanan eller gatan? Klipp dem i så fall! Då slipper kommunens snöröjningsfordon att knäcka dem i vinter.
Den fria höjden över gångbanan ska vara minst 2,1 meter, över cykelbanan 2,5 meter och över körbanan 2,6 meter.

-----------------------------------------------------------------------------

Så klarar du strömavbrottet i vinterkylan.

Tillgången på el är avgörande för hela vår vardag. Utan el kommer inget vatten ur kranarna. Försvinner elen slås ofta stora delar av husets uppvärmningssystem ut. Det går inte att hålla bostaden varm spisen, micron, kaffebryggaren och vattenkokaren går inte att använda. Då är det bra om du trots allt kan laga mat, hålla värmen inomhus, sköta din hygien och framför allt, få tag i rent vatten. Här får du lite råd och tips

-----------------------------------------------------------------------------