Byggnadsföreningen Annedal med Sofieberg - Byggnadsföreningen Annedal | Villaägarna
PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Byggnadsföreningen Annedal med Sofieberg


  • Myggor ger fortsatt ohållbar boendemiljö 2013-06-18
    Villaägarna ser positivt på att det nu har tillsatts en utredning att utvärdera effekterna av bekämpning av översvämningsmyggor. Dock finns i uppdraget flera brister. Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag (5 juni 2013) att utvärdera effekterna...