PixelImage
På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Byggnadsföreningen Annedal med Sofieberg


  • Myggor ger fortsatt ohållbar boendemiljö 2013-06-18
    Villaägarna ser positivt på att det nu har tillsatts en utredning att utvärdera effekterna av bekämpning av översvämningsmyggor. Dock finns i uppdraget flera brister. Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag (5 juni 2013) att utvärdera effekterna...