PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Näsby Fastighetsägareförening

ÖPPET STYRELSEMÖTE

den 24 april 2018, klockan 19.00

 

Lokal: Restaurang Eskader, Näsbyparks centrum

 

Agenda

 

1 Mötesledare och protokollförare

Adam Björnstjerna resp. Hans Enflo

 

2 Föregående protokoll 18-02-27

 

3. Reflexioner Årsmötet

 

4. Nya och pågående planärenden;

Jollen 4, Fregatten 7, Näsby Park 73:5, Näsby Parks Centrum

 

5. Nya hemsidan – genomgång (Ralf)

 

6. Dataskyddsförordningen, medlemsregister, utbildning – status (Patrik)

 

7. Villaägarnas dag 1/9

 

8. Övriga frågor

 

9. Mötets avslutande

 

 

 

Övriga frågor meddelas mötesledare Adam Björnstjerna: adam.bjornstjerna@telia.com

 

Mötet beräknas avslutat senast kl 21.00

  • testnyhete 2018-04-24
    hfghfghfghfgh f hhf gfh gh f
  • Fastighetsskatten 2018-04-16
    Fastighetsskatten har kommit för att i någon form stanna. 
  • Nyheter 2018 2018-04-16
    Det blir val igen år 2018.