PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet. Ansvarig utgivare: Gunnar Jansson.

Villaägarna i Ekerö

Välkommen till Villaägarna i Ekerö!

 

 

 

  • Stenhamra Centrum 2016-01-19
    Stadsarkitektkontoret har fått i uppdrag att inleda detaljplanearbete för Stenhamra centrum. Syftet med planläggning vid Stenhamra centrum är att pröva förutsättningarna för förtätning av bebyggelse med bostäder och butiker, få utökad kvalitet på gröna...
  • Utökning av befintligt arbetsplatsområde och avfallsanläggning av Skå industriområde 2016-01-15
    Informationsmöte den 10 februari kl.18.00 i Ekerö kommunhus för berörda och intresserade. Läs mera här
  • Förbifart Stockholm 2013-11-21
    I september 2013 startade förberedande arbeten på norra Lovön: Det dras nya vatten- och avloppsledningar längs med gång- och cykelbanan vid Ekerövägen. Intagsledningen på Lovö vattenverk förlängs så att den kan ta in vatten...