PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet. Ansvarig utgivare: Gunnar Jansson.

Villaägarföreningen i Mariekälla

Tidigare hette vi Västergårds Villaägareföreningen men från och med den 1 december 2008 heter vi Villaägareföreningen i Mariekälla.

Västergårds Villaägareförenings geografiska verksamhetsområde.

Ev nytt verksamhetsområde