PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet. Ansvarig utgivare: Gunnar Jansson.

Remisser

Här publicerar vi remisser som föreningen får från Sollentuna kommun

Remiss angående riktlinjer för solpaneler
Miljö- och byggnadsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för solpaneler på byggnader. Anledningen är att förtydliga vad som gäller och underlätta för fastighetsägare att förse byggnader med solpaneler. Ett utkast till riktlinjer skickas därför till villaägareföreningar i Sollentuna för eventuella synpunkter. Länk till utkast för riktlinjer.

Meddela nedanstående senast 2016-04-28 om ni har synpunkter:Filip Olofsson, Senior adviser, Miljö- och byggnadsnämnden, Sollentuna kommun
filip.olofsson@sollentuna.se (2016-03-15)