PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet. Ansvarig utgivare: Gunnar Jansson.

Energifrågor

Här finns länkar till sidor som behandlar energi och uppvärmning.

Energismart småhus Föredraget om energianvändning från årsmötet 2013.

Villaägarnas energisida Här Riksförbundet mycket information om energianvändning.

Vi har en värmekamera dom du kan använda för att leta efter värmeläckage och köldbryggor i ditt hus.