PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet. Ansvarig utgivare: Gunnar Jansson.

Äldre inlägg

Publicerat 2018-03-13 - 2018-04-11)
Välkommen till förenings årsmöte den 10 april!
Årsmötet äger rum tisdagen 2018-04-10, kl 19-21 i Viby herrgård, adress: Mäster Henriks Allé, 19126 Sollentuna. Fri parkering.
Årsmöteshandlingarna hittar du här: Årsmöteshandlingar 2018
(2018-03-13)

Publicerat 2017-08-27 - 2017-10-02)
Villaägarnas dag 2017
Välkomna till Villaägarnas dag fredagen den 1 september!
Här i Viby/Ravalnshagen firar vi dagen tillsammans med er vid Viby Pizzeria mellan klockan 16 och 19.
Villaägarnas dag är en årligt återkommande dag som arrangeras över hela landet, läs mer här.
(2017-08-27)

Publicerat 2017-03-24 - 2017-04-07)
Protokollet från styrelsemötet 2017-03-08 publicerat

Du hittar det här!
(2017-03-24)

Publicerat 2017-03-21 - 2017-04-07)
Möteshandlingarna för årsmötet 2017-04-06

Hittar du här: Årsmöteshandlingar 2017
(2017-03-21)

Publicerat 2017-01-17 - 2017-04-07)
Dags för val av ledamöter till föreningens styrelse!

Vid årsmötet i början av april skall vi välja
fyra nya funktionärer:
- Styrelseordförande
- Ledamot/Kassör
- Ledamot
- Revisor
Genom att engagera dej i föreningen får du möjlighet
att verka för en bättre boendemiljö för oss alla!
Vi behöver ha förslag på kandidater senast i slutet
av februari! Välkomna med dessa till valberedningen:

Bengt Olsson
tfn 08-7542157 alt 0762-132600
Email: bengt(a)abolsson.se

Mats Lundqvist
tfn 08 626 57 77 alt 0704-979710
Email: lundqvistmats(a)hotmail.com
(2017-01-17)

Publicerat 2016-11-27 - 2017-04-07)
Släpvagnens botten har fått en skada
Den repareras provisoriskt den 28/11, senare planeras
utbyte av hela bottenskivan. (2016-11-27)

Publicerat 2016-11-07 - 2017-04-07)
Släpvagnen har nu vinterhjul med dubb och kan användas även vid vinterväglag.
När du bokar skall du ange ditt namn och epostadress istället för vibyvilla@gmail.com
Kan du inte utnyttja din bokning så boka av i tid och blir du klar flera timmar tidigare, uppdatera sluttiden.
(publicerat 2016-11-07)

Publicerat 2016-09-16 - 2016-11-25
Tvätta inte bilen på gatan, välj tvätthall istället!
För att värna miljön - tvätta bilen i tvätthall i stället för på gatan, kanske kan vi på det viset bidra till att bl.a. övergödningen av sjön Ravalen minskar, se mer om detta här: Sollentuna kommuns biltvättsråd   (2016-06-16)

Publicerat 2016-06-28 - 2016-11-25
Max lånetid för byggställningen två veckor vid kö
För att fler skall kunna använda byggställningen, dras max lånetid ned från tre till två veckor för bokningar fr.o.m. 2016-04-18 om det är kö till användningen. (2016-06-28)

Publicerat 2016-04-15 - 2016-11-25
Protokollet från föreningens årsmöte 2016 publicerat
Du hittar det under Mötesprotokoll  (2016-04-15)

Publicerat 2016-XX-XX - 2016-11-25
Planprocessen för fotbollsanläggningen fortsätter

AFC Academy
Under öppet hus mötet med kommunens tjänstemän torsdagen den 17 september, presenterade AFC Academy sin verksamhet och vision, de närmaste grannarna var oroliga och kom med ett motförslag på hur fotbollsplanen i en inomhushall skulle kunna placeras mindre störande väster om ridhuset. Oro för ökad trafik på Vibyvägen uttrycktes av flera deltagare, en ytterligare in/utfart till Viby behövs. Se även: Kommunens planeärenden för Viby

Publicerat 2016-09-02 - 2016-09-17
Välkommen på Villaägarnas dag lördagen den 3/9!
Vi står vid Viby Pizzeria/Vibyvägen från kl 12:00
Kom och prata om hur du kan låna maskiner & verktyg gratis, hur du lyckas vid renoveringen, hur du får tillgång till kostnadsfri rådgivning om ditt husägande, hur du kan handla byggvaror, larm, trädgårdsprodukter och inredning med rabatt – och hur vi tillsammans kan påverka politiker och beslutsfattare om frågor som rör ditt boende. Mer info:
http://www.villaagarna.se/Lokalt/Villaagarnas-dag/
Välkomna! (publicerat 2016-09-02)

Publicerat 2016-03-15 - 2016-04-29
Remiss angående riktlinjer för solpaneler
Föreningen har fått en remiss från kommunen angående framtagndet av riktlinjer för solpaneler, är du intresserad och vill påverka kan du läsa mer om remissen under  Information/Remisser. (2016-03-15)

Publicerat 2016-03-08 - 2016-04-1
5
Föreningen kallar till årsmöte den 6/4

Onsdagen den 6 april, klockan 18:45-21:00 är du välkommen på föreningens årsmöte i Viby herrgård (Mäster Henriks Allé). Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Rikard Dahlén, naturvårdschef i Sollentuna kommun att berätta om skötseln av Järvafältet och kommunens naturmarker. En lättare färtäring kommer att serveras. Årsmöteshandlingarna hittar du här!(2016-03-08)

Publicerat 2015-12-23 - 2016-04-15
Sammanfattning av 2015

- Utlåningen: Under säsongen april-dec har byggnadsställningen varit utlånad ca 150 dagar, släpvagnen ca 135 dagar. Även stegen, högtryckstvätten & värmelampan har varit efterfrågade, under året har en plattvibrator anskaffats, fler nyheter är på gång.

- Trafik: Föreningen har under året uppvaktat kommunen med synpunkter på trafiksäkerhet, köerna på Viby-vägen (bara en väg till Viby), handikappanpassning av vägen till hållplatsen för bussarna upp till Viby vid Nvk stn. Föreningen har även från SL efterfrågat en busstids-display inne på Nvk stn.
 
Angående frågor om trafiksäkerheten får vi hänvisa till kommunens projekt: Trygg i trafiken, synpunkter framförda av föreningen har kommunen tagit hand om för framtida åtgärder.
Kommunens är medveten om problemet med Vibyvägs-köerna & kan komma att se över tex signalanläggningen vid Norrvikenleden mm framöver, inga löften om vad som skulle kunna göras & när har lämnats av kommunen.
Handikappanpassningen av vägen till busshållplatsen vid Nvk stn bollas mellan kommunen & SL.
Någon busstids-display inne på Nvk stn sätter SL inte upp, det görs bara på stora stationer.

- Säkerhet: Föreningen har undersökt möjligheten att vara drivande i frågan om bildandet av Grannsamverkan, föreningen kan dock bara hänvisa intresserade att ta del av informationen på: http://samverkanmotbrott.se/ (2015-12-23)

Publicerat 2016-03-09 - 2016-04-05
Släpvagnen rullar igen!
Våren är här och inget vinterväglag, släpvagnen har fått nya sommardäck och är tillgänglig för bokning via: boka.se/vibyvilla
(2016-03-09)

Publicerat 2016-02-23 - 2016-04-01
Trygghetsenkät - Tryggare Sollentuna 2016
Genom att besvara enkäten i länken nedan, kan du som bor eller arbetar i kommunen berätta om hur du upplever tryggheten i kommunen. Din medverkan är viktig för utformningen av kommunens trygghetsarbete. Undersökningen är öppen till den 31 mars. Tryggare Sollentuna 2016  (2016-02-23)

Publicerat 2016-01-18 - 2016-02-23
Senaste styrelsemötesprotokollet
Från styrelsemötet 2016-01-13, hittar du under "Mötesprotokoll" i vänstra kolumnen (2016-01-18)

Publicerat 2015-12-01 - 2016-01-01
Angående bokningen av släpvagnen
Inloggningen till släpvagnsbokningen har ändrats efter nattens uppgradering, logga in med epost-adressen: vibyvilla@gmail.com, lösenordet är det tidigare kända.
Släpvagnen går att låna så länge det inte är vinterväglag då den saknar vinterdäck.
(2015-12-01)

Publicerat 2015-11-19 - 2015-12-23
Grannsamverkan mot brott

En av de effektivaste åtgärderna för att minska risken för inbrott är att starta Grannsamverkan, här hittar du mer information om det: samverkanmotbrott.se

Publicerat 2015-10-22 - 2015-12-23
Föreningen har köpt in en Plattvibrator

Se mer under "Gratis utlåning av materiel till medlemmar" (2015-10-22)

Publicerat 2015-XX-XX - 2015-12-23
Trafikfrågor

Vi har kontaktat kommunen för att undersöka möjligheten till en bättre anpassning av rampen upp till den norrgående busshållplatsen vid Norrvikens station, för rörelsehindrade mfl. Vi jobbar även med att försöka få kommunen att se över trafiksäkerheten i Ravalnshagen.

Publicerat 2015-XX-XX - 2015-11-19
Öppet hus angående fotbollsanläggningen bredvid ridstallet

Välkommen att diskutera förslaget med kommunens tjänstemän på öppet hus torsdagen den 17 september mellan kl. 17.00-19.00. Öppet hus kommer att hållas ute i planområdet, Vibyvägen 72. På plats kommer kommunens tjänstemän att finnas på plats för att besvara frågor och samtala kring planförslaget tillsammans med er.
Kommunens planeärenden för Viby

Publicerat 2015-XX-XX - 2015-11-19
Hundbajs

En del villaägare har problem med hundbajs i och utanför trädgårdarna. När det är inne i trädgårdarna är det några hundägare som låter sina hundar springa fritt. Håll utkik efter oansvariga hundägare.

Publicerat 2015-XX-XX - 2015-11-19
Utomhusgym

Nu är utomhusgymet vid Vibyspåret klart.

Publicerat 2015-XX-XX - 2015-11-19
11 Nya parksoffor i Viby

Vi har efter begäran från medlemmar arbetat mot kommunen för att få flera parksoffor på våra populära promenadstråk, det var i januari 2013 vi skrev till kommunen om sofforna och andra trafikfrågor - nu är dom på plats.

Publicerat 2015-XX-XX - 2015-11-19
Flera nya gruppboenden i Viby

Sollentuna kommun har tagit fram ett gemensamt detaljplaneprogram för utbyggnad av 12 LSS-boenden inom Viby, Tureberg, Sjöberg, Rotebro och Helenelund.
Läs mer om det här.

Publicerat 2015-XX-XX - 2015-11-19
Äldreboende byggs i Viby

Vid Ravalen där det förr fanns en ICA butik kommer ett äldreboende att byggas, läs mer på kommunens sida om byggärenden. Bygget har börjat.
Vinfatet 5 och 6


Publicerat 20XX-XX-XX - 2015-10-23
Texten till bilden av runhällen vid Rävgärdsvägen borttagen
Vibyhällen – runhäll vid Rävgärdsvägen väst om Ravalen
"Kale lät hugga denna häll efter sina två söner, och han och Ingetora gjorde en bro, ett stort minnesmärke inför många män"

Publicerat 2015-09-22 - 2015-10-22
Information om Frivilliga Resursgruppen i Sollentuna

Frivilliga Resursgruppen (FRG) består av frivilliga som
kommunledningen kan kalla in när något extraordinärt
hänt och de ordinarie resurserna inte räcker till.
Alla kan gå med i FRG efter att ha genomgått en kostnadsfri
36-timmars grundkurs. FRG bygger helt på frivillighet,
ingen jour eller tjänstgöringsplikt ingår.
Alla över 18 år kan gå med i FRG.  Ny grundkurs börjar
tisdag 6 oktober. Även du som är nyfiken på FRG är välkommen
på första kurstillfället för att lära mer. Kursen pågår mellan 6 oktober och 29 november med ett pass i veckan +  en intensivhelg. Läs mer på http://www.frgsollentuna.se/grundkurs2015/

Publicerat 2015-XX-XX - 2015-10-22
Villaägarnas dag lördag 5 september

Många lokalföreningar runt om i landet presenterar sin verksamhet och informerar om Villaägarna genom att stå på torg och andra lämpliga platser.

Vi i Viby-Ravalnshagens villaägareförenimng stod tillsammans med Norrvikens förening på torget nere i Norrviken fredagen 4 september mellan kl 15-18 med informationsmaterial. Anledningen till att vi valde fredagen är att då är utmärkta Percy´s kött öppet. Förra året stod vi utanför ICA Maxi på Häggviks handelsplats.