PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet. Ansvarig utgivare: Gunnar Jansson.

Information

Du som är villaägare i Viby har troligen ett intresse av att veta mer om området som du bor i t.ex.vad som är på gång, vilka fler det är som bor i området och som delar våra intressen.
Kan vårt
område bli bättre, vad kan vi göra i vår närmiljö, områdets historia o.s.v.?

VIBY-RAVALNSHAGENS VILLAÄGAREFÖRENING är en sammanslutning av husägare i hela VIBYoch föreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, att verka för boendemiljö och trivsel i området och att vara ett kontaktorgan till Sollentuna kommun, myndigheter och andra föreningar.
Vi bildades redan kring år 1925 och har under årens gång framgångsrikt engagerat oss i många viktiga frågor för oss Vibybor.
Vi minns de höga gatukostnaderna som skulle vältras på oss. 

Vår villaföreningen är ansluten till Villaägarnas Riksförbund som är en aktiv opinionsbildare och tillvaratar våra intressen som villaägare i större allmänna frågor.
Riksförbundet drivit frågorna om
fastighetsskatt och taxeringsvärden mycket hårt,och därigenom bidragit
till viss förbättring inom dessa områden.

Här i Viby bor ca 6000 människor. Många har bott här länge, många har flyttat hit de senaste 10-15 åren.
Inom föreningens område i Viby finns idag många villaägare varav drygt 400 är medlemmar i villariks-förbundet och därmed automatiskt även medlem i vår lokala förening.

Det är självklart att ju
fler som är medlemmar desto mer synpunkter och idéer kommer det fram och desto mer kan vi påverka t ex Sollentuna kommun och myndigheter som vi berörs av.
Dessutom är det ju trevligt att både träffa och lära känna de grannar som bor här i VIBY. Även om alla inte kan träffas dagligen så kan det
åtminstone ske vid vår förenings årsmöte.
Vi hoppas att du vill medverka till att den utvecklas.
Med text och bilder. Hör gärna av dig till oss!

Föreningens årsmöte avhålls i mars månad varje år. Vi har de senaste åren haft vårt årsmöte i Viby Herrgård, och på detta möte har du och övriga medlemmar möjlighet att diskutera det mesta som gäller vårt Viby.
Kallelse till årsmötet skickas ut i god tid till alla medlemmar.
Men om du vill delta i årsmötet så måste du förstås vara medlem, vilket vi förutsätter du är eller att du vill bli.

Av årsavgiften går en liten del till vår förening och det mesta till Villaägarnas Riksförbund.
Du blir på detta sätt automatiskt medlem i både  VIBY-RAVALNSHAGES VILLAÄGAREFÖRENING
och Villaägarnas Riksförbund samt får regelbundet den informationsrika tidningen Villaägaren.

Vår förenings e-postadress är
vibyvilla@gmail.com   
Berika oss med dina tankar om hur vi tillsammans kan utveckla Vårt Viby!

Bästa Hälsningar
Styrelsen