PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Styrelsen

Ordförande Christer Jeleborg  
Kassör Stefan Ripvall 08-7545023  
Sekreterare,
hemsidesansvarig,
stf. materielansvarig,
GDPR-ambassadör
Göran Ahlberg 08-7545036
s.goran.ahlberg(a)gmail.com
 
Ledamot Bengt Olsson  
Ledamot/materielansvarig Bernt Jansson  
Suppleanter Anders Nahlbom  
  Lars Togård  
Valberedning Bengt Johansson  
  Christina Johansson  
Revisorer Lennart Frisk  
  Birgitta Goliath Erixon  
Epost: vibyvilla@gmail.com  


Uppdaterad 2018-04-11