PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet. Ansvarig utgivare: Gunnar Jansson.

Storängstraktens Villaägarförening

Kallelse till Årsmöte 2013

STVF:s medlemmar kallas härmed till årsmöte

måndagen den 18 mars kl. 19.30

i Storängssalen, Värmdövägen 176

 

 

Motion till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 mars

Program

 

19.00 Dörrarna öppnas för mingel med tilltugg och dryck

19.30 Årsmötesförhandlingar

20.30 Storängsbon Mårten Cyrén berättar om sitt arbete som

formgivare bl a med projekt som det omtalade Treehotell

Årsmöteshandlingar finns att hämta på STVF:s hemsida

http://www.villaagarna.se/Lokalt/ABC/Lokalforeningar/STVF/

Där kan du också läsa mer om vad vi gör i föreningen.

Varmt välkomna

Styrelsen gm

Ordförande Marianne Rennerfelt Sjunnesson

mare123@me.com

, 073-663 1680

 

 

Förslag till

VERKSAMHETSPLAN 2013

Övergripande målsättning

Öka gemenskapen och sammanhållningen mellan de boende och

verka för ett bra samarbete med övriga villaägarföreningar inom

området och i grannsamhällena.

Samordna Grannsamverkan mot brottslighet inom Storängstrakten.

Medverka till en trivsam miljö och säkrare trafik i vårt närområde.

Verka för att öka anslutningen till Villaägarnas Riksförbund och

stödja förbundets strävan att åstadkomma bättre villkor för

villaägarna