PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Örby-Högdalens Villaförening

Örby-Högdalens Villaförening grundades år 1959, redan under byggtiden, när de 51 snarlika villorna byggdes i Stockholms stads regi. Grundaren var eldsjälen, föreningens mångåriga ordförande, Åke Petersson, tidigare boende i Järflottavägen 25.

Ursprungligen kunde bara ägare till de 51 villorna vid Turingevägen, Stavsjövägen, Bälingevägen, Vårdingebacken, Nåttarövägen och Järflottavägen – som på den tiden var en del av Turingevägen – vara medlemmar i ÖHVF. Numera kan även ägare till andra villor i området bli medlemmar.

Pärmar med protokoll och annan dokumentation sedan 1959 finns hos ordföranden Riffa Hänninen och kan lånas av medlemmar som är intresserade av föreningens och husens historia.