Norrvikens Villaägareförening | Villaägarna
PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Norrvikens Villaägareförening

krokus www.sxc.hu

Välkommen till Norrvikens Villaägareförening


Vi verkar för att förbättra närmiljön i Norrviken och för en kontinuerlig dialog med kommunen och andra aktörer i dessa frågor. Läs protokollen från våra möten med kommunen under Mötesprotokoll. Det senaste protokollet är Anteckningar Möte med kommunen 13 febr 2018. Vi svarar även på remisser från kommunen. Den senaste är NVF Bygglovsärende fotbollshall

 

Länken till vårt årliga lopp runt Norrviken: norrvikenvarvet.se

 

Nyheter / Aktuellt

20180523

Villaägarnas politikerutfrågning i Sollentuna

Dag: torsdag den 24 maj 
Tid: kl. 18.30
Plats: kommunhuset
Kom med till kommunhuset och uttryck din åsikt!
--------------------------------------------------------------------------------------

Valborg på Torparängen

(Ängen vid Norrvikssjön, strax söder om Sollentunaholm)

30 april 2018 kl. 20.00

 Talet till våren.

Valborgsmässoelden tänds.

Manskören ur Sollentuna Gosskör sjunger in våren

under ledning av Maria och David Stadell

Ris till valborgsmässoelden (med max 8 cm stamdiameter)
kan lämnas tidigast lördag 21/4 tills högen fått lämplig storlek.

 

 

 

Kom till Norrvikens torg lördagen den 14 april kl. 12-14

Då får du träffa representanter från kommunen och kan ställa frågor som rör fritidsaktiviteter, byggnader och trafiklösningar i området. På plats finns både politiker och tjänstemän.

Vet du redan nu vilka frågor du vill prata om? Berätta gärna det för politikerna via formuläret på länken nedan, så kan de förbereda sig på bästa sätt!

Om du inte har möjlighet att komma den 14 april får du gärna bidra med dina tankar via denna enkät:

Underlaget som kommer in återkopplas till de nämnder som är representerade: stadsbyggnadsnämnden, trafik- och fastighetsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden. Underlaget kan även komma att användas som inspel till områdets utveckling i den nya översiktsplan som är under framtagande, samt i stadsbyggnadnämndens direktiv för fortsatt arbete i kommundelen.

 

Välkomna till Årsmötet i Norrvikens Villaägareförening

Tid: 8 mars 2018 kl. 19.00

Plats: Norrvikens skola, ingång via huvudentrén (till expeditionen)

Kl 19:00  Stadgeenliga ärenden bl.a. val av styrelserepresentanter
Kl 19:45 (ca) Allmän information (mer detaljer kommer)

Föreningen bjuder på kaffe när de stadgeenliga ärendena är avklarade.

Dagordning ochverksamhetsberättelse kommer att delas ut på årsmötet. Kallelse kommer att delas ut till alla villaägare i Norrviken cirka en vecka före årsmötet.

 

 

 

Norrvikens Villaägareförening inbjuder till:

 

En guidad rundvandring i och omkring Sollentuna kyrka

Vi ses vid kyrkan söndagen den 29 oktober kl. 14

 

Höstkonsert med opera - jazz - allsång

Nonna Shilo - piano

Jenny Hertzman och Jens Palmqvist - opera

Emma Bensing - jazz, musikal

Tomas Brockland och Ola Bengtsson - gitarr

Mikael Berglund - bas

Magnus Fritz - trummor

Söndagen den 29 oktober kl. 16.

Plats: Sollentuna kyrka

Entré: Gratis

Programblad: Frivillig avgift

 

 ---------------------------------------------------------------------------------

Norrvikenloppet lördagen den 2 september

Kl. 11 Lilla Norrvikenvarvet 1,2 km för alla under 14 år

Kl. 12 Stora Norrvikenvarvet 6,2 km

Start och mål på Torparängen (strax söder om Sollentunaholm)

För mer information och anmälan: norrvikenvarvet.se

 Norrvikenvarvet 1,2 km

00 Stora No

Valborg på Torparängen

(Ängen vid Norrvikssjön, strax söder om Sollentunaholm)

30 april 2017 kl. 20.00

 Talet till våren.

Valborgsmässoelden tänds.

Manskören ur Sollentuna Gosskör sjunger in våren

under ledning av Maria och David Stadell

Ris till valborgsmässoelden (med max 8 cm stamdiameter)
kan lämnas tidigast lördag 23/4 tills högen fått lämplig storlek.

 

Välkomna till Årsmötet i Norrvikens Villaägareförening

Tid: 16 mars 2017 kl. 19.00

Plats: Norrvikens skola, ingång via huvudentrén (till expeditionen)

Kl 19:00  Stadgeenliga ärenden bl.a. val av styrelserepresentanter
Kl 19:45 (ca) Mats Cardell och Bengt Becker från Kanotklubben berättar om Norrvikens Sjösportcenter

Föreningen bjuder på kaffe när de stadgeenliga ärendena är avklarade.

 Dagordning och verksamhetsberättelse kommer att delas ut på årsmötet. Kallelse kommer att delas ut till alla villaägare i Norrviken cirka en vecka före årsmötet.

 

 

 

 

Norrvikenloppet lördagen den 27 augusti

Start och mål på Torparängen (strax söder om Sollentunaholm)

 

 

Samtidigt, den 27 augusti, finns Villaägarna på plats Torparängen i Norrviken. Kom förbi för att prata hus och medlemskap!

 

Guidade rundvandringar i Norrviken

Vi ses vid Norrvikens station:

Söndagen den15 maj kl. 19.00 Västra sidan.

Söndagen den 22 maj kl. 19.00 Östra sidan.

 

Ni som missade Karl-Evert Wannbergs vårtal på Torparängen kan läsa det här: Talet till våren 2016

 Den nya fotbollshallen

Kommunens bygglov för den nya fotbollshallen har nu överklagats, bl.a. pga. brister i planeringen av p-platser, och byggstarten har skjutits upp. Här kan ni se en flygbild över området som planeras att bebyggas och skalenliga bilder på den planerade hallen.

 

Valborg på Torparängen

(Ängen vid Norrvikssjön, strax söder om Sollentunaholm)

30 april 2016 kl. 20.00

 Talet till våren.

Valborgsmässoelden tänds.

Manskören ur Sollentuna Gosskör sjunger in våren

under ledning av Maria och David Stadell

Ris till valborgsmässoelden (med max 8 cm stamdiameter)
kan lämnas tidigast lördag 23/4 tills högen fått lämplig storlek.

 

Den nya fotbollshallen

På årsmötet i tisdags diskuterades den nya fotbollshallen på IP. Norrvikenborna som var med på mötet var alla eniga om att en fotbollshall behövs, men den planerade hallen blir alldeles för stor. Fotbollshallen kommer att få en volym som är nästan 1,5 gånger större än Kommunhuset eller 11 gånger större än Häggvikshallen eller 17 gånger större än Silverdalshallen.

Läs mer här.

 

Den planerade fotbollshallen på IP

 

Fler bilder: Norrvikens IP med fotbollshall, CAD-vy från nordost med gubbe

 

Välkomna till Årsmötet i Norrvikens Villaägareförening

Tid: 8 mars 2016 kl. 19.00

Plats: Idrottsplatsens samlingsrum

Kl 19:00  Stadgeenliga ärenden bl.a. val av styrelserepresentanter

Kl 19:45 (ca) Magnus Ramstrand berättar om kommunens planer för kanotklubben och den nya fotbollshallen.

Föreningen bjuder på kaffe när de stadgeenliga ärendena är avklarade. Verksamhetsberättelse och dagordning delas ut på årsmötet. Kallelse kommer att delas ut till alla villaägare i Norrviken cirka en vecka före årsmötet.

 

 

VÄLKOMNA PÅ JULKONSERT

St. Larsgården vid Sollentuna Kyrka

Söndagen den 6 dec, kl. 16:00

Entre – Gratis, Glögg köps i pausen
Program – frivillig avg

 

SÅNG: Jenny Hertzman, Jens Palmqvist, Malin Edblad

PIANO: Afshin Khaef, Marcus Möller

BAS: Sam Bengtsson

TRUMPET: Totte Päivärinta

GITARR: Tomas Brockland

ALLSÅNG: Publiken

Affisch för julkonsert 2015

 

Ni som missade Annika Holmbergs vårtal på Torparängen kan läsa det här: Talet till våren

Valborg på Torparängen

(Ängen vid Norrvikssjön, strax söder om Sollentunaholm)

30 april 2015 kl. 20.00

 Talet till våren.

Valborgsmässoelden tänds.

Vänner ur Sollentuna Gosskör sjunger in våren

under ledning av Maria och David Stadell

...........................................................................

Välkomna på årsmötet 2015 i Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna den 25 mars! Se vidare Kallelsen.

Välkomna till Årsmötet i Norrvikens Villaägareförening

Tid: 24 mars 2015 kl. 19.00

Plats: Idrottsplatsens samlingsrum

Kl 19:00  Stadgeenliga ärenden bl.a. val av styrelserepresentanter

Kl 19:45 (ca) Sune Lindgren från "Tryggt och Snyggt i Sollentuna"

Föreningen bjuder på kaffe när de stadgeenliga ärendena är avklarade. Verksamhetsberättelse och dagordning delas ut på årsmötet. Kallelse kommer att delas ut till alla villaägare i Norrviken cirka en vecka före årsmötet.

 

-------------------------------------------------------

HÖSTKONSERT

Sollentuna Kyrka

Söndagen den 23 november, 16:00

Gratis Entre 

OPERA: Jenny Hertzman, Jens Palmqvist

PIANO: Daniel Hormazabal-Cortez

JAZZ -MUSIKAL: Emma Bensing

TRUMPET: Filip Svensson

ALLSÅNG: Publiken

 

-------------------------------------------------------------

 

Valborg på Torparängen

(Ängen vid Norrvikssjön, strax söder om Sollentunaholm)

30 april 2014 kl. 20.00

 Talet till våren.

Valborgsmässoelden tänds.

Vänner ur Sollentuna Gosskör sjunger in våren

under ledning av Maria Nilsson och David Stadell

 

 

 

Välkomna till årsmötet den 11 mars 2014!

Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna kyrka

Tid: 11 mars 2014 kl. 19.0

Kl 19:00   Stadgeenliga ärenden bl.a. val av styrelserepresentanter

Kl ca 19:45 Anna-Lena Haraldsson från Arkiflora Trädgård & Design håller föredrag om "Lättskött trädgård" och ger tips och råd

Alla hälsas välkomna, gamla som nya medlemmar!

Föreningen bjuder på kaffe när de stadgeenliga ärendena är avklarade.

Föredragningslista och verksamhetsberättelse finns här och kommer även att delas ut på årsmötet.

Verksamhetsberättelsen finns utlagd på Norrvikens bibliotek (från och med 2014-02-10)

 

------------------------------------------------------------

Välkomna till vår höstkonsert!

 

OPERA - Jennie Palmqvist, Jens Palmqvist

JAZZ -MUSIKAL - Emma Bensing

PIANO - Bernhard Greter, Filip Severinson

 

PLATS:        S:t Lars gården vid Sollentuna Kyrka

TID:             Söndagen den 17 november klockan 16

PRIS:           Frivillig gåva

 

SOPPA med bröd kostar 40:- för den som vill ha.

 

 

Årsmöte i Norrvikens Villaägareförening

Tid: 19 februari 2013 kl. 19.00

Plats: Sollentunagården, Landsvägen 30

(strax söder om kyrkan, stora ladan med ingång västerifrån

på långsidan, vid parkeringsplatsen bakom hållplatsen)

Kl 19:00  Stadgeenliga ärenden bl.a. val av styrelserepresentanter

Kl 19:45 (ca)  Byggexperten Jan Söderström från Fuskbyggarna i TV 4 ger oss tips och råd.

Föreningen bjuder på kaffe när de stadgeenliga ärendena är avklarade. Verksamhetsberättelse och dagordning delas ut på årsmötet men kan även läsas här.

 

 

2012-10-23

Studiebesök på Norrvatten som producerar och distribuerar vårt dricksvatten

Onsdagen den 14 november 2012 kl 18:30 avgår en abonnerad buss från Norrvikens station, östra sidan. Eftersom vi har ett begränsat antal platser på bussen måste vi be er att anmäla ert deltagande senast den 9 november till någon i styrelsen. De som inte anmäler sig är välkomna om det finns lediga platser kvar på bussen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Höstonsert med soppa

Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna Kyrka

Tid: Söndagen den 14 oktober 2012 klockan 16

Pris: GRATIS

 

Rundvandring Östra åsen den 5 sep kl. 18:30

Eva Mossfeldt guidar. Samling vid Norrvikens station, östra sidan.

 

Rundvandring Västra åsen den 12 sep kl. 18:30

Lena Lutteman-Lustig guidar. Samling vid Norrvikens station, västra sidan.

 

Naturvandring på Sollentunaholm den 8 maj kl. 18:30

Vi lyssnar på fåglar och tittar på naturen tillsammans med Rickard Dahlén. Samling på Torparängen, dvs ängen vid Norrvikssjön, strax söder om Sollentunaholm.

 

Valborg på Torparängen 30 april kl. 20

(Ängen vid Norrvikssjön, strax söder om Sollentunaholm)

Talet till våren

Valborgsmässoelden tänds

Vänner ur Sollentuna Gosskör sjunger in våren

under ledning av Maria Nilsson och David Stadell

 

Årsmöte i Norrvikens Villaägareförening


Tid:    23 februari 2012 kl. 19.00
Plats: Jästbolaget, Rotebro


FÖLJ MED OSS PÅ EN INTRESSANT RUNDVANDRING I JÄSTBOLAGET

Kl 19:00    Samling vid Jästbolaget - se kartan i kallelsen
Kl 19:10    Stadgeenliga ärenden bl.a. val av styrelserepresentanter
Kl ca 19:45    Studiebesök på Jästbolaget

Alla hälsas välkomna, gamla som nya medlemmar!

Föredragningslista och verksamhetsberättelse kommer att delas ut på årsmötet. Verksamhetsberättelsen finns även utlagd på Norrvikens bibliotek (från och med 2012-02-13).

--------------------------------------------------------------------

Norrvikens Villaägareförening inbjuder till

HÖSTKONSERT med SOPPA  

lördagen den 15 oktober kl 16 i S:t Lars gården vid Sollentuna Kyrka

--------------------------------------

OPERA: Jennie Johansson, Jens Palmqvist

H2O, Swing, visor & sån´t: Hans Nyman (bas), Jacob Ullberger (gitarr/banjo), Hasse Sporre (klarinett)

JAZZ -MUSIKAL: Emma Bensing

PIANO: Daniel Hormazabal Cortés

ALLSÅNG: Publiken

--------------------------------------

PRIS:  GRATIS

SOPPA med Bröd kostar 40:- för den som vill ha.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011-09-29

Läs våra kommentarer till kommunens detaljplan för ny skola i Norrviken:

 NVF synpunkter Förslag till detaljplan för ny skola på fastigheten Häggvik 4 1

Läs anteckningarna från vårt senaste möte med kommunen:

NVF Anteckningar kommunen 24 maj 2011


Ett STORT TACK till Rikard Dahlén för hans trevliga rundvandring runt Sollentunaholm den 9 maj! Ett 40-tal Norrvikenbor deltog och fick höra en mycket intressant föreläsning om Sollentunaholms natur och om naturvård.