PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Norrtälje Villaägareförening

Norrtälje 

Information om solenergi den 9 oktober i Norrtälje

Informationen genomfördes på Nordrona (före detta Lv 3 område).
Deltagarna var så många att en större lokal fick användas.

Läs mer på föreläsarens hemsida www.drivkraft.nu

På Pingstdagen den 20 maj genomfördes ett medlemsmöte på Kröns Trädgård, Väddö.

Kallelse ägde rum med e-post samt vykort till de utan e-postadess.


Program: Guidning i trädgården följt av kaffe, smörgås och kaka. Möjlighet fanns att handla med 10% rabatt.

Fortum informerade om solceller samt visade hemsidan Solkartan, där man kan kontrollera sitt eget hus.

Drygt 50 medlemmar deltog.

       _______________________________

Föreningens förre ordförande, fotograf Gösta Jansson, avtackades den 29 mars.

Kassören Eila Johanson och sekreteraren Carl Gustav (CG) Johanson avtackade Gösta med blommor och presentkort.

Gösta har under många år "svingat ordförandeklubban" i Norrrtälje Villaägareförening. Han avlöstes av Venche Larsson vid årsmötet 2017.
        ____________________________________

Årsmötet genomfördes den 20 mars klockan 18:15 i Norrtälje Folkets Hus.

I ordförandens frånvaro valdes CG Johanson till både mötesordförande och sekreterare.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
Nya ledamöter valdes enligt valberedningens förslag. Läs under Föreningen / Styrelsen till vänster.

Norrtäljeprofilen Michael Blum kåserade och sjöng och under uppträdandet serverades landgång samt kaffe med tårtbit.

Ett mycket trevligt årsmöte som uppskattades av de 50 deltagarna.

 

Deltagarna vid de två långborden.

Michael på scenen.

Sånger och roliga berättelser framfördes. 

CG Johanson avtackar Michael efter framträdandet.

-----------------------------------------------------

Föreningen arrangerade, i samarbete med Roslagsjärn med Färg, en VIP-kväll för medlemmar.

Medlemseventet ägde rum tisdagen den 28 november 2017 klockan 18:15 till 21:00.

Alla medlemmar fick ett vykort hem med kallelse till arrangemanget.

Läs om eventet här