PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet. Ansvarig utgivare: Gunnar Jansson.

Jägartorps Villaägareförening

Välkommen till Jägartorp.

Styrelsen fortsätter arbetet med frågor som berör Jägartorpsområdet.

Protokoll ska finnas under Föreningen/Mötesprotokoll och på vår anslagstavla vid fotbollsplanen på Jägartorpsvägen.

Det finns också olika skrivelser och rapporter under Information/Informationsmatrial.

Jägartorps Villaägareförening

/Johanna Almlund sekreterare