PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Jägartorps Villaägareförening

Välkommen till Jägartorp.

Styrelsen fortsätter arbetet med frågor som berör Jägartorpsområdet.

Protokoll ska finnas under Föreningen/Mötesprotokoll och på vår anslagstavla vid fotbollsplanen på Jägartorpsvägen.

Det finns också olika skrivelser och rapporter under Information/Informationsmatrial.

Jägartorps Villaägareförening

/Johanna Almlund sekreterare