PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet. Ansvarig utgivare: Gunnar Jansson.

Villaägarna i Huddinge

Villaägarna i Huddinge samlar villaägare inom kommunen som är direktanslutna till Villaägarförbundet. Direktansluten medlem blir man då man inte är medlem i en lokal förening eller den lokala förening man tillhör inte är ansluten till  riksförbundet.

Villaägarna ger inte bara rabatt på hantverk och material, vi ger även råd inför underhåll och förbättringsarbeten av ditt hus. Samtidigt jobbar vi för att du inte ska behöva drabbas av orättvisa kostnader som kommunen eller regeringen kan besluta om, vi bevakar  lokala frågor såsom planläggning, gatukostnader, lekplatser, busstrafik etc. För att kunna bli bättre på detta behöver vi höra vad du tycker.
Vi behöver få höra din historia. Som medlem i Villaägarna kan du vara med och påverka då varje medlem även är en röst i debatten. Ju fler röster vi har desto större chans har vi att påverka våra politiker.