PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet. Ansvarig utgivare: Gunnar Jansson.

Herrängens Villaägareförening

 Herrängens Villaägareförening kallar till

 

ÅRSMÖTE


Onsdag 25/4 kl. 18.30, Herrängens gård

 

Program


18:30 Årsmötet öppnas
19:15 Brandinspektör Georg Wiberg talar om villabränder och brandsäkerhet
20:00 Lättare förtäring och mingel


Vill du bli aktiv i Herrängens villaägareförening?
Har du någon egen idé om vad just du skulle kunna bidra med för att öka trivsel i Herrängen/Älvsjö?
Är du intresserad av att vara en i gänget som arrangerar midsommarfesten, loppisarna, Långsjörundan eller engagera dig i förtätningsfrågor, Grannsamverkan eller andra frågor som är av stor vikt för vårt närområde?

Vare sig du vill bli aktiv i styrelsearbetet eller bara vara delaktig i någon enstaka aktivitet är alla bidrag välkomna! Ju fler vi är desto mer kan vi göra för Herrängen och för alla som bor i området. Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen och berätta vad du skulle vilja bidra med. Du når oss på herrangensvillaagareforening@gmail.com.

Senaste nytt via e-post, hemsidan eller facebook
Vi vill gärna hålla kontakten med alla våra medlemmar på ett smidigt sätt. Det kan vi göra genom att skicka senaste nytt via mail till alla medlemmar. Logga in på www.villaagarna.se och kontrollera att din e-postadress är uppdaterad eller sänd ett mail med namn, medlemsnummer samt din nya mailadress till herrangensvillaagareforening@gmail.com så registrerar vi detta åt dig.

Sökes nya styrelsemedlemmar
Är du intresserad av att sitta i styrelsen? Herrängens villaägareförening söker både suppleanter och ordinarie ledamöter. Kontakta valberedningen för att få veta mer om ditt uppdrag som styrelsemedlem. Du når dem via herrangensvillaagareforening@gmail.com, märk mailet med ”Till valberedningen” för snabbare svar.

Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen för Herrängens villaägareförening avlämnar följande verksamhetsberättelse för år 2017.
Fram till årsmötet den 26 mars 2017 var funktionärer valda enligt följande:

Styrelsen:

 

 

Carita Löfgren

Ledamot

T o m årsmöte 2018

Mats Öberg

Ledamot

T o m årsmöte 2018

Anna-Karin Rönnberg

Ledamot

T o m årsmöte 2017

Sven Nilsson

Ledamot

T o m årsmöte 2017

Ahmet Nikovic

Ledamot

T o m årsmöte 2017

Ulrika Gefvert Valberg

Suppleant

T o m årsmöte 2017

Magnus Blomquvist

Suppleant

T o m årsmöte 2017

Torbjörn Hammar

Suppleant

T o m årsmöte 2017

Revisor:

 

 

Linda von Stein

Revisor

T o m årsmöte 2017

Valberedning:

 

 

Dennis  Karlsson & Mehretab
Ghebrai

 

       


Efter årsmötet 26 mars 2017 har föreningen följande valda funktionärer:

Styrelsen:

 

 

Carita Löfgren

Ledamot

T o m årsmöte 2018

Mats Öberg

Ledamot

T o m årsmöte 2018

Sven Nilsson

Ledamot

T o m årsmöte 2018

Magnus Blomqvist

Ledamot

T o m årsmöte 2018

Mehretab Ghebrai

Supleant

T o m årsmöte 2018

Torbjörn Hammar
Ronny Sundqvist

Supleant

Suppleant

T o m årsmöte 2018

T o m årsmöte 2018

Martin Svenne

Suppleant

T o m årsmöte 2018

Revisor:

 

 

Linda von Stein

Revisor

T o m årsmöte 2018

Valberedning:

 

 

Anna-Karin Rönnberg &
Ulrika Gefvert Valberg

 

 


Styrelsen rollfördelning och arbete:   
Vid föreningens konstituerande möte den 2017-04-20 fördelades ansvaret för olika uppdrag inom föreningen enligt följande: Ordförande - Carita Löfgren, Sekreterare – Magnus Blomqvist, Kassör – Magnus Blomqvist/Max Ghebrai

Herrängens Villaägareförening firma tecknas av Carita Löfgren och Magnus Blomqvist. Vid ensamt tecknande gäller en beloppsbegränsning om 10000kr. Styrelsens ledamöter har lämnat sitt medgivande till att relevanta personuppgifter läggs ut på föreningens hemsida.

Medlemmar
Per den hade 31/12 2017 Herrängens Villaägareförening 675 medlemmar. Flertalet bor i upptagningsområdet Herrängen och ett fåtal bor i närområdena Långsjö, Långbro och Älvsjö.

Årsmöte
Årsmötet 2017 hölls den 26 mars på Herrängens gård. Efter att dagordningen för årsmötet var avklarad gäst-talade  träsgårdsmästare Carola Larsson från Carolas Lilla Trädgård.

 

Ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning är fortsatt god.

 

Midsommar
Midsommarfesten genomfördes traditionsenligt vid Herrängens Gårds dansbana. I sedvanlig ordning började festen med dekoration av midsommarstången, stångresning och dans till musik av Träskogillet. Som traditionen påbjuder så fanns det även fika- och korvförsäljning, tombola, chokladhjul,  ponnyridning och fiskdamm med godis  till de minsta. Festen var välbesökt och även i år hade vi tur med vädret, med över 2000 besökare. Dansbanan var full av liv, glädje, sång och dans. Det var långa köer till stånden men trots det mycket god stämning.  Nytt för  i år var att våra besökare kunde betala med Swish i de olika stånden.

Vi vill passa på och hjärtligt tacka alla funktionärer och volontärer, i alla åldrar för en fantastisk uppslutning och för att ni möjliggör detta år efter år. Det är trots allt en tre dagars full sysselsättning med förberedelser, arbete under dansen och slutligen städning.

Långsjön runt
Långsjön runt arrangerades den 10 september, med gott väder och mycket besökare.

Tackfest
Tackfesten hölls traditionsenligt i stora byggnaden på Herrängens Gård och gästerna fick njuta av en härlig buffé lagad av Herrängens Gård. Det här är ett gyllene tillfälle för oss att få tacka alla våra glada funktionärer och medarbetare som hjälpt oss med olika saker under året. Förutom inbjudna gäster deltog även föreningens styrelse och valberedning.

Grannsamverkan
Grannsamverkan är en mycket effektiv metod för att förebygga brott i bostadsområden och kan minska antalet inbrott med i snitt 26 %. Grannsamverkan handlar om att hålla koll när grannen är bortrest genom att t.ex. slänga sopor i grannens soptunna, tömma brevlådan, klippa grannens gräsmatta och parkera bilen på grannens uppfart. Ytterligare en viktig brottsförebyggande åtgärd är att vara uppmärksam på folk som rör sig i området och kontakta polisen om något misstänkt sker.

Vi söker dig som vill engagera dig i grannsamverkan!
Kontakta herrangensvillaagareforening@gmail.com för mer information.  Märk mailet ”Grannsamverkan” för snabbare svar.