Edsängens Villaägareförening | Villaägarna
PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Edsängens Villaägareförening


Edsängsbulletinen nr 43 Juni 2018

Nu finns nya bulletinen tillgänglig, ni hitar den här.


Dokument från årsmötet 12 mars 2018

Årsmöte för Edsängens Villaägareförening genomfördes måndag den 13 mars i Gärdesskolan.

Här finns de dokument som presenterades.

Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse som årsmötet godkände.

Protokoll från mötet

Dagordning för årsmötet finns i stadgarna.


Vad vill ni att vår hemsida ska innehålla?

Kom med idéer, så skapar vi vår hemsida tillsammans.
Maila in dina idéer och synpunkter till vår mailadress edsangen@gmail.com