Danderyds Villaägareförening | Villaägarna
PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Danderyds Villaägareförening


NYHETER/AKTUELLT 

  • Summering av enkät till kommunens småhusägare 2018-06-07
    Danderyds villaägareföreningar har i samverkan skickat ut en enkät till kommunens småhusägare. Totalt delades 6.500 flygblad ut. 
  • Information från politikerdebatt om miljö- och framkomlighetsproblem i Danderyd 2018-06-07
    Den 22 maj arrangerade Danderyds villaägareföreningar i samverkan en debatt i Viktor Rydbergsgymnasiets Aula om Miljö- och framkomlighetsproblem i Danderyd med ökad bebyggelse i Nordostkommunerna. 
  • Synpunkter på Detaljplan för Skeppet 12, Kevinge strand 20, Danderyds kommun 2018-05-25
    Här kan du läsa Danderyds Villaägareförenings synpunkter på  Detaljplan för Skeppet 12, Kevinge strand 20, Danderyds kommun.