PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet. Ansvarig utgivare: Gunnar Jansson.

Dalarö Villaägarförening

Dalarö foto

Välkommen till Dalarö Villaägarförening

Varje år delas stipendiet Mårtens Sterners Minnesfond.
Fonden har som syfte att stödja verksamhet på Dalarö som ligger i föreningens medlemmars intresse.
Läs mer om Mårten Sterners Minnesfond


Nyheter / Aktuellt


  • Mårten Sterner stipendiet 2017 2018-04-24
    Mårten Sterner stipendiet för 2017 tilldelades i år Dalarö Hembygdsförening och delades ut på Hembygdsföreningens 20-årsjubileum den 25 mars 2018 i Tullhuset. På bilden ses Hembygdsföreningens ordförande, Björn Åkerblom ta emot stipendiet av...
  • Årsmöte 2013 2013-05-27
    Välkommen till Dalarö Fastighetsägareförenings årsmöte måndagen den 10 juni 2013. Mötet hålls i Tullhuset och startar 19:00
  • Lyngsåsa och andra händelser i höst 2012-11-26
    Under hösten har Dalarö Fastighetsägareföreningen tillsammans med flera andra föreningar på Dalarö tagit fram ett alternativt förslag för bebyggelse av Lyngsåsa-fastigheten. DFF’s remissvar till kommunen samt det alternativa förslaget kan du läsa här....