PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Dalarö Villaägarförening

Dalarö foto

Välkommen till Dalarö Villaägarförening

Varje år delas stipendiet Mårtens Sterners Minnesfond.
Fonden har som syfte att stödja verksamhet på Dalarö som ligger i föreningens medlemmars intresse.
Läs mer om Mårten Sterners Minnesfond


Nyheter / Aktuellt


  • Mårten Sterner stipendiet 2017 2018-04-24
    Mårten Sterner stipendiet för 2017 tilldelades i år Dalarö Hembygdsförening och delades ut på Hembygdsföreningens 20-årsjubileum den 25 mars 2018 i Tullhuset. På bilden ses Hembygdsföreningens ordförande, Björn Åkerblom ta emot stipendiet av...
  • Årsmöte 2013 2013-05-27
    Välkommen till Dalarö Fastighetsägareförenings årsmöte måndagen den 10 juni 2013. Mötet hålls i Tullhuset och startar 19:00
  • Lyngsåsa och andra händelser i höst 2012-11-26
    Under hösten har Dalarö Fastighetsägareföreningen tillsammans med flera andra föreningar på Dalarö tagit fram ett alternativt förslag för bebyggelse av Lyngsåsa-fastigheten. DFF’s remissvar till kommunen samt det alternativa förslaget kan du läsa här....