PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet. Ansvarig utgivare: Gunnar Jansson.

Backens Fastighetsägareförening

Välkommen till Backens Fastighetsägareförenings hemsida!

Här visar vi kommande aktiviteter inom föreningen. En del aktiviteter som redan ägt rum får ligga kvar på sidan en tid, så att medlemmarna kan se detta och eventuellt läsa den information som finns om mötet eller aktiviteten.

Väl mött!
Styrelsen.